GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHO KẾ TOÁN – DOANH NGHIỆP

 GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHO KẾ TOÁN – DOANH NGHIỆP

 GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHO KẾ TOÁN – DOANH NGHIỆP

VỀ CHÚNG TÔI

Năm hoạt động

7

Chi nhánh

2

Khách hàng

500+

Nhân sự

100+

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
CỦA PINANCE

Hệ thống quản lý hóa đơn Pinance có chức năng chính là quản lý các hóa đơn đã có
bao gồm hóa đơn điện tử hóa đơn đầu ra và đầu vào của doanh nghiệp.

1

Tự động nhập liệu hóa đơn.

img_tn-1

2

Tự động kiểm tra đối chiếu thông tin hoá đơn.

img_tn-2

3

Tự động phát hiện hoá đơn sai sót, hoá đơn giả mạo,…

img_tn-3

4

Tự động tổng hợp tình hình sử dụng hóa đơn.

img_tn-4

5

Cung cấp các báo cáo quản trị: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, báo cáo doanh thu, chi phí, thuế VAT,…

img_tn-5

6

Kết nối với Tổng Cục Thuế theo thời gian thực, kết nối với phần mềm phát hành hoá đơn điện tử Pinvoice trong hệ sinh thái PVS

img_tn-6

GIAO DIỆN PINANCE