GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

 GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

 GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

CÔNG CỤ MIỄN PHÍ
ĐỐI SOÁT VAT TRỰC TIẾP
VỚI TỔNG CỤC THUẾ

Được phát triển bởi PVS Solution

DÙNG NGAY

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
CỦA PINANCE

Hệ thống quản lý hóa đơn Pinance có chức năng chính là quản lý các hóa đơn đã có
bao gồm hóa đơn điện tử hóa đơn đầu ra và đầu vào của doanh nghiệp.

1

Tự động nhập liệu hóa đơn.

img_tn-1

2

Tự động kiểm tra đối chiếu thông tin hoá đơn.

img_tn-2

3

Tự động phát hiện hoá đơn sai sót, hoá đơn giả mạo,…

img_tn-3

4

Tự động tổng hợp tình hình sử dụng hóa đơn.

img_tn-4

5

Cung cấp các báo cáo quản trị: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, báo cáo doanh thu, chi phí, thuế VAT,…

img_tn-5

6

Kết nối với Tổng Cục Thuế theo thời gian thực, kết nối với phần mềm phát hành hoá đơn điện tử Pinvoice trong hệ sinh thái PVS

img_tn-6

GIAO DIỆN PINANCE